FAQ

*Waar vind ik informatie over Shungite en kan ik Shungite producten kopen?

Bezoek www.shungite-nederland daar vindt je alle informatie over de bijzondere Shungite stenen en hun werking. Zorg er ook voor dat jouw huis en leefomgeving stralingvrij wordt!
Wil je eventueel een gratis telefonisch consult? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Monique de Vries op 06-23 94 02 47. Je kunt bij haar terecht over alle vragen rondom Shungite en extra advies hoe jij jouw huis het beste kunt afdekken met Shungite zodat de straling buiten blijft.
Shungite Nederland is de oudste leverancier van Shungite in Nederland en het meest betrouwbare adres om Shungite te kopen.

*Wat houdt een S.C.M.H.® behandeling in?

S.C.M.H.® staat voor Shungite Chakra Meridiaan Healing. Deze methode zorgt voor het deblokkeren van meridianen en het balanceren van de chakra’s. Daarnaast neemt het opgenomen straling in het lichaam weg. Klachten veroorzaakt door straling of stress kunnen hiermee oplossen.

Middels het leggen van diverse verschillende Shungite plaatjes en een piramide op specifieke meridiaan-, lichaamspunten en chakra’s, waarbij tegelijkertijd energiewerk op bepaalde hersendelen wordt verricht door deze delen vast te houden, kunnen emotionele klachten reduceren of geheel verdwijnen.
Tijdens een behandeling wordt de Nervus Vagus (de hoofdzenuw) gestimuleerd en dit resulteert in het vrij komen van gelukshormonen en geeft een gevoel van rust en veiligheid.
De 7 hoofdchakra’s staan in verbinding met meridianen welke op hun beurt in verbinding staan met de organen. Deze meridianen kunnen blokkeren door trauma’s en/of emoties die niet geuit worden en zich vastzetten in het lichaam. Afhankelijk van de emoties die er spelen kunnen deze banen dus dicht gaan zitten en dat leidt tot blokkades in een chakra of meerdere chakra’s. Hierdoor stroomt er onvoldoende energie door het lichaam en als dit te lang duurt is het kan het resulteren in het feit dat organen niet meer goed functioneren en je uiteindelijk ziek wordt. De chinezen zijn meesters in het deblokkeren van energiebanen door middel van acupunctuur. Een S.C.M.H.® behandeling is een soort energetische acupunctuur waarbij er ook mogelijkerwijs mondeling dieper ingegaan wordt op emoties waar je last van hebt. De S.C.M.H® practitioner en Masters hebben hiervoor de juiste kennis in huis.
Behalve dat het lichaam ziek kan worden van onverwerkte emoties en trauma’s kan het lichaam ook ziek worden van stralingsbelasting. De Shungite stenen en de Shungite tools waar mee gewerkt wordt vervullen een behoorlijk grote rol tijdens de S.C.M.H.® behandeling. Enerzijds helpt de Shungite om jouw energetisch lichaam te resetten en te balanceren door zijn bijzondere rechtsdraaiende moleculen en anderzijds neemt het de stralingsbelasting weg. Onze moleculen in het lichaam gaan namelijk mee resoneren met het bijzondere veld van de Shungite en daarmee komen wij automatisch terug in onze originele energie waardoor wij ons krachtiger voelen en dichterbij onszelf.
Door het vasthouden van verschillende hersendelen tijdens de behandeling worden de zenuwbanen en meridianen energetisch beïnvloed, wat een positief effect heeft op de psychische en lichamelijk gesteldheid. Het stimuleren van het hersengebied achter de oren helpt o.a. bij het verwerken en loslaten van (oude) trauma’s. Ook komen er hormonen vrij waaronder het gelukshormoon.
Deze combinatie van de Shungite stenen en het energiewerk op de hersendelen is uniek en geeft een gevoel dat er na de behandeling heel wat oude energie is opgeruimd en jij je een ander mens voelt.

*Is de invloed van de Shungite tijdens de behandeling groter dan het energiewerk dat verricht wordt op de hersendelen of andersom?

Het is een totaal samenspel van de stenen en het energiewerk dat de behandelaar uitoefent. De stenen versterken het energiewerk van de behandelaar en de behandelaar kan door het plaatsen van de stenen op chakra en specifieke meridiaan punten energetisch vaak beter waarnemen. De totale energie van zowel de cliënt en de behandelaar gaat beter stromen en blokkades worden sneller losgemaakt dan in vergelijking met overige energie behandelingen. Het is een totaal andere beleving voor zowel degene die behandeld wordt als degene die de sessie geeft.

*Wat is het verschil tussen de behandeling die gegeven wordt door iemand die een workshop heeft gevolgd of als practitioner is opgeleid?

De behandeling bij iemand die de workshop geeft is heerlijk ontspannend en er kunnen blokkades verdwijnen tijdens de behandeling zonder dat je exact hoeft te weten wat er precies gebeurd. Je kunt allerlei sensaties en verschuivingen in jouw lichaam voelen en als je van de tafel af komt het gevoel hebben dat je flink wat hebt losgelaten. De S.C.M.H.® behandelingen bij een door ons opgeleide practitioner gaan op emotioneel niveau dieper. De practitioner heeft naast het uitvoeren van het energetisch werk ook de mogelijkheid om emotionele balans checks met je te doen en middels spiertesten te kijken hoe jij er energetisch voor staat. De practitioner kan jou dan ook uitvoeriger begeleiden en een behandelplan met jou samen maken. Daarin kunnen onverwerkte emoties in een kort traject middels de S.C.M.H.® methode verwerkt gaan worden. De practitioner werkt tijdens de behandeling dan ook echt met de emoties waar jij last van hebt en dat gaat veelal gepaard met inzichten die jij verwerft waardoor de effecten blijvend zullen zijn.

*Wat maakt deze behandeling nu zo anders dan alle andere behandelingen?

Op de eerste plaats is deze behandeling heel uniek en vrij recentelijk ontwikkeld door Monique vdf de Vries. Zij heeft er ruim anderhalf jaar over gedaan om deze methode te ontwikkelen en heeft deze gelanceerd in 2020. Met haar kennis van meridianen, achtergrond als Magnified Master 3de graad (energie / lichtwerker) E.F.T. – en Neuro Emotionele Integratie practitioner is deze S.C.M.H. Methode® tot stand is gekomen. Zij heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van het begeleiden van mensen die emotioneel vastgelopen waren en dit heeft absoluut ook een rol gespeeld bij het kunnen ontwikkelen van de prachtige methode.

Er is geen enkele behandeling gelijk aan de S.C.M.H.® methode. De diverse tools die de Practitioners in kunnen zetten om het maximale te kunnen bereiken voor hun cliënt in een redelijke korte tijd is uitzonderlijk te noemen. Geen ellelange trajecten maar direct meer innerlijke rust en verandering.

*Wat is het verschil tussen een S.C.M.H.® Practitioner en een S.C.M.H.® Master?

Een S.C.M.H.® Practitioner is opgeleid om behandelingen te geven en mag de S.C.M.H.® workshop geven aan slechts één persoon tegelijk. Er is verder geen verschil tussen het ontvangen van een behandeling gegeven door een Practitioner of een Master. Beide hebben dezelfde kennis en kunde.
De S.C.M.H.® Masters hebben tijdens hun opleiding echter een jaar lang wekelijks deelgenomen aan een programma om dieper in hun eigen ziel te kijken en te reflecteren op diverse thema’s. De Masters hebben in dat jaar ook kennis opgedaan om S.C.M.H.® Practitioners op te leiden en hoe te werken met grotere groepen. Zij mogen dan ook de S.C.M.H.® workshop geven aan meerdere mensen tegelijk.

Translate »